Elly Plump's Sparkling Arsenic

Selkie är en liten alert hund full av bus.

Hon bor hos fodervärdar utanför Göteborg med ett par nakenkatter.